Tuesday, 27/10/2020 - 20:03|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Yên Phong
Văn bản liên quan

Triển  khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone

Ngày ban hành:
06/08/2020
Ngày hiệu lực:
06/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chi tiết tại fiel đính kèm.

Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực